$Class3 : Super Income

ระบบผลิตเงินสด จักรพรรดิ
หลังจากจบ $Class1-2 ที่สอนแบ่งเป็น 2 สาย สายแรกเน้นผลลัพธ์เป็นหลักเท่านั้น วิธีง่ายๆใช้เวลาวันละ 30 นาที เหมาะกับคนไม่มีเวลา หรือคนที่ขาดทุนมาตลอด
สายที่สองเป็นเรื่อง เทคนิคคอล เน้นความเข้าใจเรื่องของเทคนิคคอลเป็นหลัก เพราะเทคนิคคอลนำไปใช้หาจุดซื้อขาย ได้เองอย่างถูกจังหวะ ใช้ได้ทุกตลาดทุน