อาจารย์ นิพัทธ์ ผลบุญ
Nipat Phonboon
ประวัติโดยย่อ
  • ประสบการณ์การลงทุนในตลาดตลาดหุ้นอเมริกา กว่า 6 ปี
  • เจ้าของสถาบันสอนการลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกา กว่า 3 ปี
  • ผู้เขียนหนังสือ "ศาสตร์เทรดหุ้นจักรพรรดิ"
  • เป็นที่ปรึกษา และวิทยากร ในตลาดหุ้นต่างประเทศ
  • เจ้าของศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ในตลาดหุ้นระดับสากล (แห่งภาคเหนือ ประเทศไทย)
  • เจ้าของ แฟนเพจ ศาสตร์เทรดหุ้นจักรพรรดิ ซึ่งแบ่งปันความรู้ทุกวันผ่านบทความ และ Live FB สำหรับมือใหม่ เข้าใจง่าย ด้วยเทคนิคการสอนที่วิเคราะห์หุ้นง่ายๆ แต่นำไปใช้ในตลาดหุ้นได้จริง